Ieteikumi politikas veidotājiem

Šis politikas ieteikumu ziņojums iepazīstina ar unikālu skatījumu, ar kura palīdzību izprast terorismu un reaģēt uz to — ar fenomenoloģiski hermeneitisko metodoloģiju (FHM). Tā izaicina tradicionālo redukcionistisko skatījumu uz terorismu, uzsverot tiešas pieredzes un dzīvās pieredzes nozīmi.Izmantojot FHM, ziņojumā uzsvērta nepieciešamība atzīt terorismu kā terora izpausmi un noteikt terora pētījuma prioritāti. Šāda pieeja rada iespējas… Continue reading Ieteikumi politikas veidotājiem

Phenomenological Approach to Terrorism and Terror (Part 2)

On May 20, 2022 Māris participated in Borys Grinchenko Kyiv University plenary session “Kyiv Philosophy Studies 2022” organised by Faculty of History and Philosophy, Department of Philosophy with the participation of the Institute of Philosophy named after G.S.Skovoroda of the National Academy of Sciences of Ukraine, where paper “Phenomenological Approach to Terrorism and Terror: Problems… Continue reading Phenomenological Approach to Terrorism and Terror (Part 2)

Phenomenological Approach to Terrorism and Terror (Part 1)

On May 20, 2022 Māris participated in Borys Grinchenko Kyiv University plenary session “Kyiv Philosophy Studies 2022” organised by Faculty of History and Philosophy, Department of Philosophy with the participation of the Institute of Philosophy named after G.S.Skovoroda of the National Academy of Sciences of Ukraine, where paper “Phenomenological Approach to Terrorism and Terror: Problems… Continue reading Phenomenological Approach to Terrorism and Terror (Part 1)

Terror and Fear. The Analogies

During the period January–March 2022, the research revolved around the question of whether terror can be viewed as more than just a tool for terrorism and how the culture of fear during the Covid-19 pandemic and even during the after-effect of Black Lives Matter represent similarities with terrorising nature of things in phenomenological-hermeneutical perspective. Māris… Continue reading Terror and Fear. The Analogies

The Ideas of Phenomenogial-Hermeneutical Methodology

During the first research year, the most important objective was establishing and researching the basic principles of phenomenological-hermeneutical methodology at a theoretical level. It was necessary to analyse the ideas of phenomenology and hermeneutics and apply the findings to the issues and objectives of terrorism research. Nevertheless, among the interviews and popular scientific articles (for… Continue reading The Ideas of Phenomenogial-Hermeneutical Methodology

Discussion “Migration as a Weapon of Hybrid War against Latvia: What Next?”

On 26 August, 2021, the Ministry of Defence of the Republic of Latvia hosted an online discussion “Migration as a weapon of hybrid war against Latvia: what next?” The discussion on the hybrid war against Latvia by the regime of Belarusian dictator Alexander Lukashenko was attended by the Minister of Defence Dr. Artis Pabriks, senior… Continue reading Discussion “Migration as a Weapon of Hybrid War against Latvia: What Next?”

Diskusija “Migrācija kā hibrīdkara ierocis pret Latviju: kas tālāk?

26. augustā Latvijas Kara muzejā notika Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas organizētā tiešsaistes diskusija “Migrācija kā hibrīdkara ierocis pret Latviju: kas tālāk?”. Diskusijā par Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko režīma īstenoto hibrīdkaru pret Latviju piedalījās aizsardzības ministrs Dr. Artis Pabriks, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas vadošais pētnieks Dr. Toms Rostoks un Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks… Continue reading Diskusija “Migrācija kā hibrīdkara ierocis pret Latviju: kas tālāk?

Diskusija par migrāciju un hibrīdkaru

26. augustā Latvijas Kara muzejā notika Aizsardzības ministrijas organizētā tiešsaistes diskusija “Migrācija kā hibrīdkara ierocis pret Latviju: kas tālāk?”. Tajā par Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko režīma īstenoto hibrīdkaru pret Latviju diskutēja aizsardzības ministrs Dr. Artis Pabriks, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas vadošais pētnieks Dr. Toms Rostoks un Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks Dr. Māris… Continue reading Diskusija par migrāciju un hibrīdkaru

Patiesība hibrīdstāvoklī

Intervija LV Portālam,intervēja Guntars Laganovskis. “Arvien skaidrāk redzam karadarbības pārvirzi no apdzīvojamās, fiziskās vides uz garīgo, kultūras simbolu vidi, sarunā par hibrīdkaru, patiesību un pārmaiņām, kas nosaka tās vērtību, saka filozofs, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks MĀRIS KŪLIS.” Lasīt šeit – Patiesība hibrīdstāvoklī

The Eternal Israeli-Palestinian Conflict [Interview]

The Israeli-Palestinian conflict has flared up again. A ceasefire may be imminent, but it is clear that this escalation will not be the last. “Pasaule kabatā = World in Pocket” features a discussion on the Israeli-Palestinian conflict with LTV foreign correspondent Gints Amoliņš and Māris Kūlis, researcher at the Institute of Philosophy and Sociology at… Continue reading The Eternal Israeli-Palestinian Conflict [Interview]